Okruh  Le Mans  pro  rok  2006

Pro rok 2006 se provádí na okruhu v Le Mans několik stavebních úprav. Týkají se prostoru pro týmy za boxy, konce cílové rovinky a šikany před obloukem Dunlop, zatáčky Tertre Rouge a části začátku rovinky Hunaudieres.

1) Zcela nově bude upraven prostor pro parkování a zázemí závodních týmů za boxy.

2) Významnou úpravou projde část trati od výjezdu z boxů až po nájezd do šikany Dunlop. Budova za výjezdem z boxů je úplně zbourána a pozvolné pravoúhlá zatáčka k šikaně je upravována tak, aby šikanu Dunlop tvořilo esíčko z levé a pravé zatáčky, místo dosavadního vybočení pravá, levá pravá.
Úprava šikany Dunlop je zřejmá z přiložené animace.
Postup demolice budovy za výjezdem z boxů a úprav zatáčky za cílovou rovinkou je patrný z přiložených následujících fotografií.

 

 

  3) Úprava zatáčky Tertre Rouge spočívá ve zvětšení únikové zóny za zatáčkou a mírném narovnání úhlu zatáčky. Změny jsou patrné z přiložené animace.

Změny šikany Dunlop i úprava zatáčky Tertre Rouge by měly přinést zvýšení průměrné dosahované rychlosti. Jak se tyto úpravy projeví ve skutečnosti si budeme muset ještě chvíli počkat.